SK EN

Ľudia

Mario Munta

Mario Munta

Stážista Výskumné oblasti:
  • Welfare states Labour market policies Employment policies
Email: mario.munta@gmail.com
 

Mario Munta je stážista a absolvent CEU z Chorvátska. Študoval na University of Zagreb, University of Vienna a na Central European University v Budapešti. Má bakalársky titul z politológie a čoskoro ukončí štúdium a získa MA titul v odbore Verejná politika. Medzi jeho výskumné oblasti patria štáty welfare, politiky trhu práce a politiky zamestnanosti. Jeho osobitným záujmom je europeizácia aktívnych politík trhu práce, čo bolo aj predmetom jeho diplomovej práce na Stredoeurópskej univerzite. Okrem CELSI je Mario zapojený do projektu politického vzdelávania pre Friedrich Ebert Foundation a pracuje na projekte v rámci Siedmeho rámcového programu Európskej komisie.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.