SK EN

Publikácie

Marta Kahancová z CELSI prispela do novej knihy s názvom "Minimum Wage Regimes Statutory Regulation, Collective Bargaining and Adequate Levels"


« Späť k publikáciám

Marta Kahancová z CELSI prispela do novej knihy s názvom "Minimum Wage Regimes Statutory Regulation, Collective Bargaining and Adequate Levels"

Publikované dňa 18. február 2021 v kategórii Monografie

Marta Kahancová z CELSI prispela do novej knihy s názvom "Minimum Wage Regimes Statutory Regulation, Collective Bargaining and Adequate Levels"

Marta Kahancová s Vassilom Kirovom do knihy prispela kapitolou s názvom "Vytváranie minimálnych miezd v strednej a východnej Európe: Vzdanie sa kolektívneho vyjednávania v prospech právnej regulácie?" a druhou kapitolou s Elizardom Scarpati Costa s názvom "Minimálne mzdy a zmierňovanie nerovností v systémoch pracovnoprávnych vzťahov po diktatúre v Latinskej Amerike: prípad Argentíny, Brazílie a Uruguaja“.

 

Táto kniha ide nad rámec tradičného výskumu minimálnej mzdy a skúma súhru medzi inštitucionálnymi nastaveniami rôznych krajín a sektorov a stratégiami aktérov v oblasti politík minimálnej mzdy.

Pýta sa, ktoré stratégie a motívy, najmä bezplatné kolektívne vyjednávanie, spravodlivé odmeňovanie a/alebo ochrana minimálneho príjmu, zdôrazňujú sociálni aktéri v súvislosti s reguláciou a prispôsobovaním (zákonom stanovených) minimálnych miezd. Kniha vychádza z inštitucionalistického prístupu zameraného na aktérov a využíva medzištátne porovnávacie štúdie, sektorové štúdie a prehľady zmien jednotlivých krajín, pričom dáva do súvisu inštitucionálne nastavenia a nastavenia trhu práce, stratégie aktérov a zdroje moci s výsledkami politiky a praxe. Ak sa pozrieme na kľúčové ukazovatele mzdovej rovnosti vývoja nízkych miezd a nadmerného zastúpenia žien medzi nízko platenými, vidíme dôležitosť historických križovatiek, špecifických konštelácií sociálnych aktérov a stratégií aktérov špecifických pre jednotlivé sektory a krajiny. Napokon kniha zdôrazňuje dôležitú úlohu sociálneho dialógu pri vytváraní účinnej politiky minimálnej mzdy.

Kniha je k dispozícii na zakúpenie tu: https://www.routledge.com/Minimum-Wage-Regimes-Statutory-Regulation-Collective-Bargaining-and-Adequate/Dingeldey-Grimshaw-Schulten/p/book/9781138392380

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\