SK EN

Publikácie

Správa o projekte EESDA: "Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness" (Akgüç, M .; Martišková, M .; Szüdi, G. a Nordlund, C.)


« Späť k publikáciám

Správa o projekte EESDA: "Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness" (Akgüç, M .; Martišková, M .; Szüdi, G. a Nordlund, C.)

Publikované dňa 4. november 2019 v kategórii Odborné štúdie

Správa o projekte EESDA: "Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness" (Akgüç, M .; Martišková, M .; Szüdi, G. a Nordlund, C.)

CELSI výskumníci Monika Martišková a Gábor Szüdi spolu s Mehtap Akgüçom z CEPS (Centre for European Policy Studies) a Carlom Nordlund nedávno uverejnili správu o projekte EESDA: Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness".

 

„Projekt EESDA, ktorý sa realizoval v rokoch 2017 - 2019, spája päť partnerov konzorcia a zvyšuje súčasné odborné znalosti o formulovaní sociálneho dialógu v Európe a jeho účinnosti. Skúma spôsoby fungovania sociálneho dialógu na rôznych úrovniach a kanály, prostredníctvom ktorých sociálny dialóg na úrovni EÚ - naprieč odvetviami a v rámci nich - ovplyvňuje aktérov, rozhodnutia a výsledky na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni a naopak.

Výskum uskutočňovaný v rámci projektu EESDA zahŕňa hodnotenie artikulácie sociálneho dialógu medzi národnou a európskou úrovňou vo všetkých 27 členských štátoch EÚ prostredníctvom teoretického výskumu, online prieskumu medzi národnými sociálnymi partnermi a rozhovorov so sociálnymi partnermi na úrovni EÚ a ďalšími vnútroštátnymi zainteresovanými stranami. Ďalej sa zameriava na efektívnosť sociálneho dialógu v šiestich členských štátoch EÚ (tj. v Estónsku, Írsku, Francúzsku, Portugalsku, na Slovensku a vo Švédsku - s odlišnými modelmi a tradíciami v oblasti pracovných vzťahov) a vo štyroch sektoroch (tj. stavebníctvo, obchod, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, s zameranie na konkrétne povolanie v každom sektore). Zistenia z rozhovorov, prípadových štúdií a analýz diskurzu sa dokončia pomocou sieťovej analýzy, ktorá sa snaží vizualizovať a odhaliť silné a slabé väzby medzi rôznymi aktérmi a poučiť sa zo skúseností a osvedčených postupov v iných odvetviach a krajinách.

Analýza zvažuje úsilie, ktoré má priamy a nepriamy vplyv na sociálny dialóg, ako napríklad smernice EÚ, autonómne dohody, akčný rámec, spoločné projekty, spoločné vyhlásenia alebo financovanie programov."

Publikáciu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: https://www.ceps.eu/ceps-publications/stakeholders-views-on-and-experiences-with-the-articulation-of-social-dialogue-and-its-effectiveness/

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\