SK EN

Publikácie

Kahanec a Zimmerman vydávajú novú knihu "Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession"


« Späť k publikáciám

Kahanec a Zimmerman vydávajú novú knihu "Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession"

Publikované dňa 18. júl 2016 v kategórii Monografie

Kahanec a Zimmerman vydávajú novú knihu "Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession"

Martin Kahanec z CELSI a spolueditor Klaus F. Zimmermann sa vo svojom najnovšom zväzku Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession venujú niektorým z najkontroverznejších tém súvisiacich s migráciou EÚ v súčasnosti.

 

"V tejto knihe skúmame to, ako východné rozšírenia EÚ v rokoch 2004, 2007 a 2013 ovplyvnili schopnosť EÚ odolávať ekonomickým šokom a ich vplyv na národné trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia. Pozeráme sa aj na to, či tieto rozšírenia prispeli k stabilite EÚ, ale aj menovej únie“, vysvetlil Martin Kahanec.

Kahanec a Zimmermann skúmajú ekonomické dopady migrácie po rozšírení v EÚ z pohľadu súčasnej hospodárskej krízy. Renomovaní odborníci v teréne skúmajú, či a ako mobilita po rozšírení umožnila EÚ absorbovať asymetrické ekonomické šoky, ako ovplyvnila európske systémy sociálneho zabezpečenia a či prispela k udržateľnosti eurozóny. Niektoré smery výskumu v knihe zahŕňajú politické dôsledky migrácie v rámci EÚ, prerozdeľovacie vplyvy a znárodnenie programu rozširovania. Spolueditori zahŕňajú aj politické odporúčania pre mobilitu v rozšírenej EÚ. „Mobilita pracovnej sily v rámci EÚ pozitívne ovplyvňuje jej schopnosť vyrovnať sa s ekonomickými výzvami v globalizovanom svete a ako taká je kľúčovým ekonomickým a politickým pilierom, ako aj predpokladom jej dlhodobej životaschopnosti,“ povedal Kahanec. „Je veľmi dôležité lepšie porozumieť úlohe pracovnej mobility v EÚ na základe významných dôkazov a komunikovať kľúčové posolstvá zainteresovaným stranám a širokej verejnosti.“

Kniha je dostupná tu: http://www.springer.com/us/book/9783662453193

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\