SK EN

Projekty

IRSDACE: Priemyselné vzťahy a sociálny dialóg v dobe kolaboratívnej ekonomiky

IRSDACE: Priemyselné vzťahy a sociálny dialóg v dobe kolaboratívnej ekonomiky

1. január 2017 - 31. december 2018

Projekt IRSDACE má za cieľ identifikovať, ako reagujú tradičný aktéri na trhu práce, napr. odborové zväzy, zamestnávateľské združenia, členské štáty a EÚ na zdieľanú ekonomiku. Projekt má päť hlavných úloh: i) konceptualizáciu zdieľanej ekonomiky, jej miesto na trhu práce, politika zamestnanosti a pracovné vzťahy; ii) analýza diskurzu zdieľanej ekonomiky medzi zainteresovanými aktérmi v oblasti pracovných vzťahoch; iii) hodnotenie dôsledkov skúseností pracovníkov s kolaboratívnu ekonomikou v oblasti pracovných vzťahov a sociálneho dialógu; iv) komparatívna analýza národných skúseností; a v) analýza toho, ako by mala politika zamestnanosti EÚ, ako aj program pre priemyselné vzťahy reagovať na vznik práce v kolaboratívnej ekonomike.

Lídri:

Lorem ipsum dolor

Partneri:

Lorem ipsum dolor