SK EN

REWIR: Úloha pracovnoprávnych vzťahov pri vyjeednávaní Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Bratislava

Úvodné stretnutie k projektu REWIR: Bratislava

7. marec 2019

Úvodné stretnutie k spusteniu projektu REWIR sa bude konať v Bratislave, 6. - 7. marca 2019.

Všetky tímy si pripravili stručné informácie o svojom súčasnom stave vedomostí o politike návratu do práce vo svojej krajine (alebo krajine, v ktorej budú vykonávať prípadovú štúdiu) a o to, či existujú nejaké dôkazy o úlohe odborov, zamestnávateľských združení a iných zainteresovaných strán v súvislosti s uľahčením návratu do práce po absencii na pracovnom trhu v dôsledku dlhodobých zdravotných komplikácií (napr. rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, duševné choroby atď.). Jedna časť stretnutia sa sústreďovala aj na predchádzajúce poznatky o tejto téme z medzinárodného hľadiska.