SK EN

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

BARMIG projekt CZ webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

BARMIG projekt CZ webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

17. december 2021

CELSI organizovalo 17. decembra 2021 online workshop s názvom "Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín", kde výskumníci CELSI Monika Martišková a Adam Šumichrast prezentovali hlavné zistenia ich reportu týkajúceho sa Českej republiky.

Cieľom tohto webináru bolo diskutovať o potenciáli sociálneho v oblasti týkajúcej sa spravodlivého zamestnania a integrácie migrujúcich pracovníkov.

Webinár bol organizovaný v rámci projektu BARMIG, ktorý vyhodnocuje rolu uznávaných pracovnoprávnych inštitúcií pri adresovaní dôsledkov migrácie na meniaci sa pracovný trh, a taktiež ako odborové a zamestnávateľské zväzy v Česku, Chorvátsku, Estónsku, Maďarsku, Slovensku a Poľsku reagujú na tieto zmeny.

Záznam z webináru nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=PtEuCZZw2zQ&t=82s

BARMIG projekt je spolufinancovaný Generálnym riaditeľstvom EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Webstránka projektu: https://barmig.umcs.eu/

Prezentácie:

Dokumenty:

Zatiaľ žiadne dokumenty

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.