SK EN

Projekty

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

Udalosti projektu

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

41

2020 - 2022

Číslo projektu:
VS/2020/0119

Tento projekt má finančnú podporu Európskej únie.

Projekt BARMIG hodnotí úlohu zavedených inštitúcií pracovnoprávnych vzťahov pri riešení dôsledkov migrácie na meniace sa trhy práce a taktiež ako odborové zväzy a zamestnávateľské organizácie v Česku, Chorvátsku, Estónsku, Maďarsku, Slovensku a Poľsku reagujú na tieto zmeny.

Aktivity projektu objasnia obmedzenia, príležitosti a výzvy pre aktérov pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúce zo zvýšenej prítomnosti migrujúcich pracovníkov v štyroch tradičných sektoroch - v zdravotníctve, stavebníctve, pohostinstve a maloobchodných službách, kovovýrobe, a taktiež aj v digitalizovanej ekonomike (t. j. práca na platforme).

Výskum sa osobitne zaujíma o integráciu migrujúcich pracovníkov z krajín susediacich s EÚ na trh práce, najmä čo sa týka Ukrajiny a Srbska. Konkrétnejším cieľom je zmapovať príležitosti na ovplyvnenie politík odborových zväzov a zamestnávateľských organizácii v oblastiach migračnej politiky, ochrany a zastupovania záujmov migrujúcich pracovníkov, spravodlivé zamestnanie a rovnaké práva a integrácia pre migrujúcich pracovníkov, ato aj prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.

V rámci BARMIG budú publikované národné reporty a porovnávacie štúdie pokrývajúce konkrétne sektory a stratégie a činnosti, ktoré sociálni partneri podnikli s cieľom: riešiť pracovné podmienky migrujúcich pracovníkov; chrániť, zastupovať a zlepšovať sociálne práva pracovných migrantov; upraviť štruktúry pracovnoprávnych vzťahov a postupy vyjednávania tak, aby sa prispôsobili pracovným trhom, ktoré sa spoliehajú na prácu migrantov.

Výskumníci konzorcia budú tiež navrhovať konkrétne odporúčania zamerané na zlepšenie existujúcej praxe. Prítomná bude taktiež evaluácia dopadov digitalizácie naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy týkajúca sa pracovných podmienok migrujúcich pracovníkov vo všetkých vybraných sektoroch.

Oficiálnu stránku projektu nájdete tu: https://barmig.umcs.eu/

1. február 2022

Odborný webinár CELSI s názvom „Trhy práce v pohybe: Integrácia migrujúcich pracovníkov a úloha inštitúcií v strednej a východnej Európe“

17. december 2021

BARMIG projekt CZ webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

17. december 2021

BARMIG projekt CZ webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

10. december 2021

BARMIG project HU webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

10. december 2021

BARMIG project HU webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

7. október 2020

KICK-OFF MEETING

7. október 2020

KICK-OFF MEETING

Partneri projektu:

Univerzita Maria Curie-Skłodowskiej v Lubline
Web

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Web

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
Web

Chorvátsky inštitút pre rozvoj a medzinárodné vzťahy
Web

Tartuská univerzita
Web

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.