SK EN

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

BARMIG project HU webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

BARMIG project HU webinár: Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín

10. december 2021

CELSI organizovalo 10. decembra 2021 online workshop s názvom "Rola sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a regulácia pracovných podmienok a sociálnych práv migrujúcich pracovníkov z tretích krajín", kde výskumník CELSI Tibor Meszmann prezentoval hlavné zistenia reportu týkajúceho sa Maďarska.

Webinár bol organizovaný v rámci projektu BARMIG, ktorý vyhodnocuje rolu uznávaných priemyselných inštitúcií pri adresovaní dôsledkov migrácie na meniaci sa pracovný trh, a taktiež ako odborové a zamestnávateľské zväzy v Česku, Chorvátsku, Estónsku, Maďarsku, Slovensku a Poľsku reagujú na tieto zmeny.

Webinár bol veľmi prínosný nielen vďaka poznatkom diskutujúcich - Vivien Vadasi, Dávid Czizinszki (Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület), Ferenc Rolek (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége) a Zoltán László (Vasas Szakszervezeti Szövetség) - ale taktiež vďaka samotným účastníkom webináru.

Záznam z webináru nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=6NBqttzsFAY

BARMIG projekt je spolufinancovaný Generálnym riaditeľstvom EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Webstránka projektu: https://barmig.umcs.eu/

Prezentácie:

Zatiaľ žiadne prezentácie

Dokumenty:

Zatiaľ žiadne dokumenty

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.