SK EN

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Koordinačné stretnutie, Bratislava

Koordinačné stretnutie, Bratislava

19. jún 2019

Dnes sa uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu "Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce", na ktorom tímy Central European Labour Studies Institute, Inštitútu SGI a University of South-Eastern Norway (USN) diskutovali výskumné a diseminačné aktivity projektu.

Steffen Torp z USN nám odprezentoval kľúčové opatrenia na zamestnávanie zdravotne znevýhodných v Nórsku, vrátane toho ako môže spolupracovať verejný sektor s firmami na adaptácii pracovných podmienok pre zdravotne znevýhodnených. Na projekte budú nasledujúcich 18 mesiacov pracovať výskumníci, ktorí sa osobitne zamerajú na zamestnávanie Rómov a Rómok so zdravotným znevýhodnením, a ľudí bez domova. Výskum prinesie zistenia a odporúčania na účinnejšiu integráciu zdravotne znevýhodnených na trhu práce.

Projekt bol podporený Active Citizens Fund - Slovakia.

Upozorňujeme, že dokumenty a prezentácie sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prezentácie:

Zatiaľ žiadne prezentácie

Dokumenty:

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..