SK EN

Projekty

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti sociálneho dialógu v Európe

Udalosti projektu

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti sociálneho dialógu v Európe

29

2018 - 2019

EESDA je výskumný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné poznatky a odborné znalosti o sociálnom dialógu jeho efektívnosti v Európe.

Číslo projektu:
VS/2017/0434

EESDA je výskumný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné poznatky a odborné znalosti o sociálnom dialógu jeho efektívnosti v Európe. Skúma spôsoby fungovania sociálneho dialógu medzi verejnými a súkromnými aktérmi na rôznych úrovniach a aktiež spôsoby, ktorými vnútrosektorový a medzisektorový sociálny dialóg na úrovni EÚ ovplyvňuje aktérov, rozhodnutia a výstupy na národnej, subnárodnej úrovni a vice versa. Keďže sociálny dialóg nie je jednorozmerný proces, interakcie a vzťahy sú medzi zainteresovanými aktérmi zložité. EESDA preto využíva prístup založený na zmiešaných metódach začínajúcich z veľmi širokej perspektívy, ktoré sa v ďaľšej fáze výskumu postupne špecifikujú.

Projekt začína hodnotením všetkých sektorov v štátoch EÚ-27 prostredníctvom prieskumu trhu a online-prieskumu. Neskôr sa projekt bližšie zameriava na šesť členských štátov EÚ, v ktorých sú štyri sektory (strojárstvo, obchod, vzdelávanie, zdravotníctvo a nemocnice) preskúmané pomocou interviews, prípadových štúdií a diskusných analýz. Jedná sa o Estónsko, Írsko, Francúzsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko, krajiny s odlišnými modelmi priemyselných vzťahov a tradíciami. Zistenia z týchto dvoch fáz výskumu sú zakončené sieťovou analýzou, ktorej cieľom je vizualizovať a odhaliť silné a slabé väzby medzi rôznymi aktérmi.

Upozorňujeme, že dokumenty, webináre a prezentácie sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

WEBINÁRE

EU-wide survey results on social dialogue articulation (Monika Martišková and Gábor Szüdi, CELSI)

Social dialogue articulation at sectoral level: commerce and construction (Mehtap Akgüç, CEPS and Alexandra Costa Artur, CCP)

Enhancing social dialogue articulation in Europe: Case Study of Sweden (Bengt Larsson and Ylva Ulfsdotter Eriksson, Göteborgs universitet)

Network Analysis of European Social Dialogue (Carl Nordlund, Linköping University)

European-level social dialogue: a brief overview of its developments, actors and effectiveness (Mehtap Akgüç and Sara Baiocco, CEPS)

Publikácie:

Publikované dňa 4. november 2019 v kategórii Odborné štúdie

CELSI výskumníci Monika Martišková a Gábor Szüdi spolu s Mehtap Akgüçom z CEPS (Centre for European Policy Studies) a Carlom Nordlund nedávno uverejnili správu o projekte EESDA: Stakeholders’ views on and experiences with the articulation of social dialogue and its effectiveness".

17. december 2019

National Seminar, Estonia

17. december 2019

National Seminar, France

17. december 2019

National Seminar, France

25. november 2019

Národný seminár, Slovensko

25. november 2019

Národný seminár, Slovensko

21. november 2019

Záverečná konferencia: Lisabon

21. november 2019

Záverečná konferencia: Lisabon

)" >

29. október 2019

National Seminar, Sweden

)" >

29. október 2019

National Seminar, Sweden

29. október 2019

Národný seminár: Írsko

29. október 2019

Národný seminár: Írsko

)" >

10. október 2019

National Seminar, Portugal

)" >

10. október 2019

National Seminar, Portugal

4. júl 2019

EESDA: Druhé projektové stretnutie, Brusel

4. júl 2019

EESDA: Druhé projektové stretnutie, Brusel

28. február 2019

EESDA: Projektové stretnutie, Brusel

28. február 2019

EESDA: Projektové stretnutie, Brusel

11. júl 2018

EESDA: Projektové stretnutie, Tartu

11. júl 2018

EESDA: Projektové stretnutie, Tartu

12. február 2018

Úvodné stretnutie k projektu EESDA: Bratislava

12. február 2018

Úvodné stretnutie k projektu EESDA: Bratislava

Partneri projektu:

CEPS, Belgium
Web

CELSI, Slovakia
Web

CCP, Portugal
Web

University of Gothenburg, Sweden
Web

University of Tartu, Estonia
Web

Linköping University, Sweden
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..