SK EN

Ľudia

Vera Trapmann

Vera Trapmann

Research Fellow:
  • Osnabrück University, Osnabrück
Výskumné oblasti:
  • Trh práce a jeho inštitúcie Práca a organizácie Podnikanie a spoločnosť
 

Dr. Vera Trappmann pôsobí ako Assistant Professor v obore ekonomická sociológia na Univerzite v Osnabrücku. V roku 2009 získala titul PhD v obore politická sociológia na European University Viadrina vo Frankfurte nad Odrou, kde bola členkou prvej spoločnej poľsko-nemeckej postgraduálnej školy. Jej dizertačná práca analyzovala reštrukturalizáciu podnikov spojenú s politikou vývoja pracovného trhu na národnej a nadnárodnej úrovni v poľskom oceliarskom priemysle a obsahovala aj biografické rozhovory s prepustenými oceliarskymi pracovníkmi.

Vera študovala sociológiu, politické vedy a východoeurópske štúdia v Bochume, Toulouse, Berlíne a Bielefelde. V roku 1999 promovala s vyznamenaním v obore sociológia na Univerzite v Bielefelde, kde v rámci štúdia robila etnografický výskum v Rusku, kde sa zaoberala vznikom nových sociologických výskumných inštitúcii v 90. rokoch. V roku 2001 jej bol tiež udelený titul M.A. na Stanford University v obore ruské a východoeurópske štúdiá. Odvtedy pracovala na viacerých porovnávacích projektoch v oblastiach ako reštrukturalizácia, vzťahy medzi sociálnymi partnermi, pracovné politiky a VET. Vera vyučuje semináre o sociológii práce a zamestnanosti, o európskej politike a o politických ekonomických a sociálnych aspektoch europanizácie a špeciálne s prízvukom na post-komunistický prechod. Taktiež vyučuje predmety sociologickej teórie a kvalitatívnych me­tód.

Momentálne je jej hlavným výskumným záujmom vytvorenie a sociologické pochopenie európskej integrácie spojené s oblasťami jej empirického výskumu. .

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.