SK EN

Správy

Zapojte sa do workshopu o smernici EÚ o práci pre digitálne platformy


« Späť k správam

Zapojte sa do workshopu o smernici EÚ o práci pre digitálne platformy

Publikované dňa 7. máj 2024

story.title

Európsky parlament schválil 24. apríla 2024 Smernicu o práci pre digitálne platformy, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky ich pracovníkov. Dôraz je kladený na správnu klasifikáciu zamestnaneckého postavenia vs. samostatnej zárobkovej činnosti. Smernica vôbec po prvý raz upravuje používanie algoritmov vo vzťahu k práci a pracovným podmienkam.

Aké sú podmienky, za ktorých bude smernica implementovaná, a aký je názor zainteresovaných strán vo vybraných členských štátoch EÚ na smernicu a jej účinky?

Tento workshop spája rôzne pohľady na podmienky, za ktorých bude smernica implementovaná. Diskusie o právnom postavení pracovníkov digitálnach platforiem, o postavení platforiem voči pracovníkom či o koexistencii právnej regulácie s kolektívnym vyjednávaním prinášajú relevantné otázky a príležitosti pre smerovanie k implementácii novej smernice v rámci celej EÚ.

Workshop ponúka pohľad na rôznorodosť dôsledkov smernice a uľahčuje medzinárodnú diskusiu expertov a zainteresovaných strán o regulácii pracovných podmienok na platformách.

Dátum:

  • 15.máj 2024
  • 13:00 – 16:15

Miesto konania:

  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Mlynské Luhy 4, 821 05 Bratislava
  • Učebňa A0.12
  • aj online cez MS Teams (link bude poskytnutý registrovaným účastníkom)

Jazyk:

  • Angličtina (bez tlmočenia)

Registrácia tu:

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\