SK EN

Správy

Tretí nadnárodný workshop projektu REJEnerAXion


« Späť k správam

Tretí nadnárodný workshop projektu REJEnerAXion

Publikované dňa 23. február 2024

story.title

Tu je náhľad do programu:

🔍 Prehľad projektu REJEnerAXion: Serena Rugiero z Fondazione Di Vittorio (FDV), poskytla informácie o cieľoch, zámeroch a predbežných výsledkoch projektu, čím položila pevný základ pre naše diskusie.

🗣 Panelová diskusia o sociálnom dialógu v energetickom sektore na Slovensku: Milan Kuruc z ECHOZ a Juraj Melichár z CEPA - Priatelia Zeme viedli pútavú diskusiu, ktorá osvetlila kritické problémy a možné riešenia. Okrem toho jedným z vrcholov tohto podujatia bolo naše osobitné zameranie na nadväzovanie kontaktov. Bolo nám cťou privítať maďarských odborárov spolu s ďalšími vzácnymi hosťami, čím sme podporili kontakty a spoluprácu v energetickom sektore.

💼 Zasadnutia venované prezentáciám prípadových štúdií: Od Talianska až po Nemecko sme sa ponorili do zasvätených prípadových štúdií, ktoré poskytli komplexný pohľad na rôzne prístupy a výzvy v celej Európe.

📝 Záverečné poznámky: Corinna Zierold z IndustriALL Europe uzavrela podujatie, zdôraznila kľúčové závery a načrtla cestu vpred.

🔄 Diskusia riadiaceho výboru: Na záver sme diskutovali o porovnávacej analýze a odporúčaniach, čím sme pripravili pôdu pre ďalšie kroky projektu.

Srdečné poďakovanie všetkým účastníkom, rečníkom a partnerom projektu za to, že toto podujatie bolo mimoriadne úspešné! Zostaňte naladení na ďalšie aktualizácie, pretože pokračujeme v našej ceste k udržateľnej energetickej budúcnosti.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\