SK EN

Správy

CELSI zverejnilo novú výskumnú správu o kolektívnom vyjednávaní medzi viacerými zamestnávateľmi


« Späť k správam

CELSI zverejnilo novú výskumnú správu o kolektívnom vyjednávaní medzi viacerými zamestnávateľmi

Publikované dňa 2. máj 2023

Na základe rozsiahleho prehľadu literatúry správa uvádza výhody, ale aj kritiku vyjednávania medzi viacerými zamestnávateľmi, jeho predpoklady a celkový vplyv na spoločnosť, ako aj spôsoby, ako by mohli odbory podporovať a rozvíjať vyjednávanie medzi viacerými zamestnávateľmi. Správa bola vypracovaná v spolupráci s nadáciou WageIndicator Foundation, na objednávku UNI Europa a s finančnou podporou Európskej únie.

Kolektívne vyjednávanie prechádza transformáciou s cieľom riešiť rôzne nové problémy na európskych trhoch práce. Patria k nim napríklad otázky stability pracovných miest a znižovania miezd v čase energetickej a inflačnej krízy, zmeny pracovného času, prispôsobovanie sa potrebám pracovníkov v súvislosti s pandémiou Covid-19, hľadanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom európskych pracovníkov, zmierňovanie rizík súvisiacich s prácou v dôsledku vystavenia politickému radikalizmu, migrácia súvisiaca s prácou a právo na rovnaké pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov a v neposlednom rade aj častejšie využívanie digitálnych technológií na spravodlivú a transparentnú správu údajov o pracovníkoch a dohľad nad nimi. Na základe rozsiahleho prehľadu literatúry a analýzy obsahu kolektívnych zmlúv táto správa ukazuje, ako môže byť vyjednávanie medzi viacerými zamestnávateľmi (MEB) prospešné pri riešení takýchto komplexných výziev. Uvádzajú sa v nej argumenty v prospech MEB, výhody pre pracovníkov, odbory, zamestnávateľov a spoločnosť, predpoklady pre jeho správne fungovanie, ale aj prekážky MEB, ako sa uvádzajú v rôznych európskych krajinách. Hlavné výhody MEB zahŕňajú rovnosť, profesionalitu, efektívnosť a predchádzanie konfliktom, ktoré sú relevantné pre rôzne druhy zainteresovaných strán - pre pracovníkov, odbory, zamestnávateľov a pre spoločnosť vo všeobecnosti.

Správu si môžete prečítať tu: https://celsi.sk/sk/publikacie/vyskumny-clanok/detail/255/level-up-support-and-develop-collective-bargaining-coverage/

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\