SK EN

Správy

28. apríla - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


« Späť k správam

28. apríla - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Publikované dňa 28. apríl 2020

CELSI sa pripája k medzinárodnej iniciatíve európskych odborových federácií a Európskej odborovej konfederácie na pamiatku tých, ktorí zomreli v práci - kvôli nedostatočným zdravotným a bezpečnostným ustanoveniam na pracoviskách. Spomíname si na zdravotníckych pracovníkov a všetkých ostatných pracovníkov, ktorí zomreli na chorobu Covid-19 pri práci.

Usilujeme sa prispieť k tomu, aby sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci stala prioritou pre všetkých pracovníkov, ale najmä pre ľudí, ktorí čelia zdravotným problémom a iným postihnutiam. V súčasnosti realizujeme projekt financovaný EÚ v rámci návratu do práce po dlhodobej chorobe („REWIR“) a projekt financovaný nórskym grantom na integráciu ľudí so zdravotnými problémami na trh práce („Chcem pracovať, kto mi pomôže?"). Bližšie informácie na: https://celsi.sk/sk/projects/