SK EN

Správy

CELSI TÍM REAKCIE NA COVID-19 SA STRETOL SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI ZA ÚČELOM VYTVORENIA POLITICKÝCH REAKCIÍ


« Späť k správam

CELSI TÍM REAKCIE NA COVID-19 SA STRETOL SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI ZA ÚČELOM VYTVORENIA POLITICKÝCH REAKCIÍ

Publikované dňa 1. apríl 2020

story.title

Dňa 31. marca sa uskutočnil druhý odborný okrúhly stôl CELSI: Trh práce v časoch COVID-19, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia odborových zväzov a združení zamestnávateľov KOZ, AZZZ, ZMOS, APZ a RZZ, ako aj odborníci z CELSI. Cieľom bolo: i) identifikovať najzraniteľnejšie typy pracovníkov a zamestnávateľov počas krízy COVID-19 a ii) vyhodnotiť krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré sa uplatňujú alebo navrhujú na Slovensku a v zahraničí, ktoré môžu pomôcť čo najúčinnejšie znížiť vplyv pandémie na trh práce a najmä na najzraniteľnejšie segmenty. Zdieľali a hodnotili sa odborné odporúčania a osvedčené postupy, aby informovali o politických rozhodnutiach, ktoré bude musieť urobiť vláda a rôzne zainteresované strany.