SK EN

Správy

RIEŠENIE PRÍČIN V ROZDIELOCH ODMEŇOVANIA ŽIEN A MUŽOV


« Späť k správam

RIEŠENIE PRÍČIN V ROZDIELOCH ODMEŇOVANIA ŽIEN A MUŽOV

Publikované dňa 27. február 2020

story.title

Barbora Holubová, výskumníčka z CELSI, sa zúčastnila seminára usporiadaného organizáciou ADAPT (Taliansko) o odstránení rozdielov v odmeňovaní žien a mužov (GPG) vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení identifikáciou komplexných príčin jeho pretrvávania. Workshop bol venovaný aj vypracovaniu príručky s krokmi účinných opatrení na riešenie GPG. Podobný seminár sa bude konať v Bratislave, kde sa budú prezentovať prípady krajín Východnej Európy o snahách odborov o zvýšenie nízkej mzdy v odvetviach s vysokou zamestnanosťou žien a identifikáciou organizačných pravidiel, ktoré diskriminujú ženy. Viac informácií o projekte nájdete na https://celsi.sk/sk/projects/detail/134/