SK EN

Správy

Martin Kahanec z CELSI na seminári Európskej komisie pre zástupcov občianskej spoločnosti


« Späť k správam

Martin Kahanec z CELSI na seminári Európskej komisie pre zástupcov občianskej spoločnosti

Publikované dňa 27. november 2019

story.title

Počas stretnutia EK o hospodárskej agende, Kahanec zdôraznil potrebu statočného vedúceho postavenia EÚ:

„Európa je v pasci fiškálnej, menovej, obchodnej, demografickej a regionálnej nerovnováhy. Inovačný deficit brzdí hospodársky rast.

Silné alebo zlepšujúce sa ukazovatele zamestnanosti / participácie poskytujú klamlivý obraz skutočného stavu európskych trhov práce. Namiesto toho, aby naznačovali zdravé vyhliadky na zamestnanie, sú zväčša poháňané starnutím, nízkou plodnosťou, nedostatočným vzdelaním a neúčinnou migračnou politikou a následným nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily schopnej obsadiť nové pracovné miesta a nahradiť pracovníkov, ktorí opúšťajú trh práce.

Základná príčina je skôr štrukturálnej než cyklickej povahy. Pre európske hospodárstva existujú aj nové výzvy (a príležitosti), ako sú autonómne výrobné systémy a dekarbonizácia.

Primeraná politická reakcia na tieto výzvy je preto je menej o stabilizácii; skôr potrebujeme hlboké štrukturálne hospodárske reformy a inovácie, a niekedy úplne nové pracovné a sociálne politiky, aby sme mohli účinne reagovať na tieto výzvy a zabezpečiť udržateľnú, spravodlivú a inkluzívnu prosperitu v Európe. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme statočné európske vedenie.“