SK EN

Správy

CELSI COVID-19 Response Team


« Späť k správam

CELSI COVID-19 Response Team

Publikované dňa 16. marec 2020

story.title

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je veľmi znepokojený krízou COVID-19 a jej vážnymi dopadmi na ľudské životy, spoločnosť a ekonomiky na celom svete.

V nadväznosti na stretnutie tímu CELSI 16. marca 2020 sme spustili reakčný tím CELSI COVID-19 Response Team, ktorého cieľom je analyzovať a poskytovať dôkazy o účinnej reakcii na krízu COVID-19.

Za týmto účelom CELSI začala tieto iniciatívy:

  • CELSI odborný okrúhly stôl s vedúcimi zástupcami odborových zväzov a združení zamestnávateľov, ako aj s poprednými epidemiológmi, virológmi a odborníkmi v oblasti práce s cieľom napomáhať účinnej reakcii sociálnych partnerov na hospodárske a sociálne dopady na pracovníkov a zamestnávateľov. Prvý okrúhly stôl sa uskutočnil 23. marca, druhý sa uskutoční 31. marca.
  • Sieť odborníkov CELSI COVID-19 Response Network ktorí zhromažďujú a zdieľajú údaje a osvedčené postupy týkajúce sa politických reakcií svojich krajín na pandémiu COVID-19.
  • CELSI prispieva k prieskumu nadácie WageIndicator COVID-19 o „životných a pracovných podmienkach počas korona krízy“.
  • Publikácie o politikách a príspevky do médií a odbornej diskusie

CELSI pokračuje vo svojej pravidelnej činnosti a pracuje na analytických projektoch pre Európsku komisiu, Európsky parlament, Granty EHP, WageIndicator Foundation a ďalších klientov a partnerov, pričom zostáva doma, v snahe pomáhať zastaviť vírus a chrániť životy najzraniteľnejších osôb v našej spoločnosti.