SK EN

Správy

Národný seminár: Slovenský a európsky sociálny dialóg: skúsenosti a budúcnosť


« Späť k správam

Národný seminár: Slovenský a európsky sociálny dialóg: skúsenosti a budúcnosť

Publikované dňa 6. november 2019

story.title

Radi by sme Vás pozvali na národný seminár o efektívnosti sociálneho dialógu v rámci projektu Zlepšovanie efektívnosti artikulácie sociálneho dialógu v Európe (Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation, EESDA).

Cieľom semináru bude prediskutovať výsledky projektu s predstaviteľmi zamestnávateľov a odborov a ďalšími expertmi na sociálny dialóg a zodpovedať na otázky:

  • Je členstvo v európskych štruktúrach sociálneho dialógu pre slovenských sociálnych partnerov dôležité?
  • Aké formy účasti v európskom sociálnom dialógu považujú zamestnávatelia a odbory za najprínosnejšie?
  • Akú rolu hrá v presadzovaní záujmov lobbying a neformálne kontakty?
  • Aké bariéry účasti alebo neúčasti na európskom sociálnom dialógu vnímajú sociálni partneri na Slovensku?
  • Ako sú prepojené výsledky sociálneho dialógu v európskych štruktúrach s prioritami sociálneho dialógu na Slovensku?
  • Aké možnosti na zlepšenie efektívnosti sociálneho dialógu vnímajú slovenskí zamestnávatelia a odbory?

Kedy? 25. november 2019 (pondelok), 14:00-17:00

Kde? Zastúpenie Európskej komisie, Palisády 29, Bratislava

Pre účasť je nutné sa registrovať na nasledujúcej adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjSFw4ln95_6Q3TbqyZchspg8iSucP7bYCN5dIqfmGKwKt1g/viewform

Program:

14:00 - 14:15

Otvorenie: Európsky semester a úloha sociálnych partnerov

Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku

14:15 – 14:30

Zamestnávatelia vs. odbory: Kto je na európskej úrovni aktívnejší a prečo? Predstavenie výsledkov európskeho prieskumu o účasti sociálnych partnerov v štruktúrach sociálneho dialógu

14:30 – 14:50

Slovenský sociálny dialóg: Sú sociálni partneri spokojní? Predstavenie výsledkovprípadovej štúdie o Slovensku

15:00 - 16:00 Panelová diskusia: Prínosy a bariéry zapojenia sa slovenských sociálnych partnerov do

Panelisti:

Monika Čambalíková – Sociologický ústav SAV

Monika Benedeková – Odborový zväz KOVO

Martin Hošták – Republiková únia zamestnávateľov

Andrej Lasz – Asociácia priemyselných zväzov

Daniel Širhal – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Monika Uhlerová – Konfederácia odborových zväzov

16:00 – 17:00 Občerstvenie a voľná diskusia účastníkov

V prípade ďalších otázok kontaktujte organizačný tím CELSI:

Monika Martišková: monika.martiskova@celsi.sk

Ivana Gallasová: ivana.gallasova@celsi.sk

Projekt je financovaný z grantu č. VS/2017/0434 Európskej komisie. Projekt implementuje Centre for European Policy Studies (CEPS, Belgium) v spolupráci s nasledovnými partnermi: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI, Slovensko), Univerzita v Tartu (Estónsko), Univerzita v Gothenburgu (Švédsko) a Konfederácia Obchodu a Služieb (Portugalsko). Štúdia sa zameriavala na skúsenosti národných a odvetvových sociálnych partnerov so sociálnym dialógom v časovom období 2015 – 2018.