SK EN

Správy

Výzva osem na udelenie grantov na hosťovanie InGRID-2


« Späť k správam

Výzva osem na udelenie grantov na hosťovanie InGRID-2

Publikované dňa 4. november 2019

story.title

V tejto výzve ponúka 11 dátových centier InGRID-2 vrátane CELSI prístup k údajom a odborným znalostiam v oblasti inkluzívneho rastu, chudoby, životných podmienok, pracovných podmienok, zraniteľných skupín, sociálnej politiky atď.

Výzva na udeľovanie grantov je otvorená

Návštevy od marca 2020

Uzávierka prihlášok: 6. januára 2020

Ďalšia výzva bude vyhlásená na konci februára 2020

Viac informácií a formulár žiadosti: http://www.inclusivegrowth.eu/visiting-grants/eight-call-for-ingrid-2-visiting-grants-8?fbclid=IwAR0VIsBUSf_PSIIN9SbyszgoMEbApSlaZhWTWRkS0sN7dFi-TM3G4szTlb8