SK EN

Správy

Výzva 24: Data Fórum CELSI-WageIndicator o združovaní údajov: Príležitosti a Výzvy


« Späť k správam

Výzva 24: Data Fórum CELSI-WageIndicator o združovaní údajov: Príležitosti a Výzvy

Publikované dňa 30. júl 2019

story.title

Data Fórum CELSI-WageIndicator bude miestom pre stretnutie poskytovateľov údajov, používateľov údajov, výskumných pracovníkov a zainteresovaných strán s cieľom diskutovať o konkrétnych príležitostiach a výzvach údajov z internetových prieskumov a diskutovať o vhodnom použití týchto údajov na analytickú prácu, s cieľom najlepšie využiť informácie, ktoré poskytuje a vyriešiť problémy, ktoré môžu nastať. CELSI disponuje s viac ako desiatimi rokmi skúseností so zhromažďovaním, spracovaním a analýzou WageIndicator dát o mzdách, životných nákladoch, minimálnych mzdách a kolektívnych zmluvách, ako aj súvisiacich informácií o jednotlivých krajinách v globálnom meradle v spolupráci s Nadáciou WageIndicator a výskumným ústavom AIAS z Amsterdamskej univerzity.

Uzávierka prihlášok: 5. septembra 2019

Viac informácií o registrácii: http://www.inclusivegrowth.eu/data-forums/call24-data-forum-celci-10-11-october-2019

Upozorňujeme, že registračný formulár je k dispozícii iba v anglickom jazyku.