SK EN

Správy

InGRID- 2 okrúhly stôl o medzerách výskumných infraštruktúr v strednej a východnej Európe


« Späť k správam

InGRID- 2 okrúhly stôl o medzerách výskumných infraštruktúr v strednej a východnej Európe

Publikované dňa 7. marec 2019

story.title

V dňoch 7. - 8. marca 2019 sa v Bratislave zišlo viac ako 30 expertov a zástancov výskumných dát v spoločenských vedách, aby diskutovali o medzerách vo výskumných infraštruktúrach. Okrúhly stôl bol zorganizovaný CELSI v rámci projektu InGRID-2, ktorého cieľom je integrovať výskumné infraštruktúry a tým prispieť k vytvoreniu európskej stratégie v oblasti inkluzívneho rastu založenej na dôkazoch.

Zaviedli sa osobitné databázy a iniciatívy harmonizujúce údaje v celej Európe. Boli predstavené aj prípadové štúdie z Poľska, Maďarska a Rumunska o dostupných údajoch o špecifických témach a zraniteľných skupinách.

Okrúhly stôl ponúkol príležitosť diskutovať o úlohe administratívnych údajov a spôsoboch, ako prekonať výzvy v oblasti výskumných infraštruktúr. Ponúkol tiež pohľad na regionálne rozdiely, napríklad v Maďarsku je databanka prevádzkovaná Akadémiou vied s harmonizovaným mechanizmom štruktúrovania a prístupu, v Rumunsku alebo na Slovensku prístup k administratívnym údajom závisí skôr od dvojstranných a inštitucionálnych dohôd.