SK EN

Správy

Kladieme otázky o trhoch práce v strednej a východnej Európe (už viac ako 10 rokov!)


« Späť k správam

Kladieme otázky o trhoch práce v strednej a východnej Európe (už viac ako 10 rokov!)

Publikované dňa 28. február 2019

story.title

Srdečne Vás pozývame na konferenciu:

Kladieme otázky o trhoch práce v strednej a východnej Európe (už viac ako 10 rokov!)

na počesť 10. výročia Stredoeurópskeho Inštitútu pre Výskum Práce.

Krajiny strednej a východnej Európy (CEE) podstúpili v posledných 30 rokoch rozsiahle hospodárske, sociálne a politické reformy. Reformy ovplyvnili trhy práce krajín strednej a východnej Európy vrátane úrovne a štruktúr zamestnanosti, pracovných podmienok, účasti na trhu práce a zastúpenia záujmov. Niektoré krajiny strednej a východnej Európy sa vyvinuli, aby sa dištancovali od značky regiónu s nízkymi mzdami. Rastúca polarizácia v niekoľkých hospodárskych, sociálnych a politických dimenziách ohrozuje sociálnu súdržnosť a udržateľnú prosperitu. Takýto empirický vývoj ponúka neurčitý zdroj výskumných tém o fungovaní trhov práce v krajinách strednej a východnej Európy s cieľom posilniť akademické odborné znalosti a tvorbu politiky v regióne. Aké poučenia môžeme získať o týchto problémoch z existujúceho prieskumu trhu práce a analýzy údajov? Aké nové otázky by sa mali klásť a aké výskumné zameranie je žiaduce pre budúce analýzy, ktoré nám pomôžu ďalej zvyšovať naše vedomosti o trhoch práce a politikách krajín strednej a východnej Európy? S cieľom zodpovedať tieto otázky konferencia združuje odborníkov zo Svetovej banky, Medzinárodnej organizácie práce, Európskeho inštitútu odborových zväzov, popredných univerzít a výskumných ústavov, aby diskutovali o budúcnosti výskumu trhu práce v strednej a východnej Európe. Konferencia sa zaoberá aj výskumnými infraštruktúrami v krajinách strednej a východnej Európy ako rozhodujúcim faktorom pre úsilie o rozvoj výskumu orientovaného na trh práce a tvorby politík založených na dôkazoch v regióne strednej a východnej Európy.

Konferencia sa bude konať 7. marca 2019, 14:00 - 19:00 v hoteli Falkensteiner, Bratislava.

Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. Zaregistrujte sa cez registračný formulár konferencie CELSI.

Konferencia je otvorená všetkým zainteresovaným výskumníkom, vedcom, odborníkom, tvorcom politiky a odborníkom z praxe.