SK EN

Správy

Sympózium: Hranice, pohraničné oblasti a migrácia


« Späť k správam

Sympózium: Hranice, pohraničné oblasti a migrácia

Publikované dňa 12. september 2018

story.title

Výkonná riaditeľka CELSI Marta Kahancová a riaditeľ pre výskum Martin Kahanec prezentovali na spoločnom sympóziu Kalifornskej univerzity v Berkeley a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti s názvom „Hranice, pohraničné oblasti a migrácia“.

Marta Kahancová hovorí o odborových zväzoch strednej a východnej Európy, ktoré využívajú príležitosti migrácie súvisiacej s prácou a nedostatku pracovných síl v regióne.

Jej hlavné zistenia sú, že nedostatok pracovnej sily spôsobený migráciou posilňuje štrukturálne zdroje odborových zväzov v krajinách strednej a východnej Európy. To, či odbory boli schopné využiť túto príležitosť, je však podmienené ich organizačnými kapacitami a podporujúcim inštitucionálnym prostredím. „Kým v predkrízových rokoch odborová akcia pomohla stabilizovať inštitúcie vyjednávania v oblasti zdravotnej starostlivosti na Slovensku pomocou argumentu o migrácii, v posledných rokoch sa úsilie únie odvrátilo od právnych riešení, ktoré vytlačili vyjednávanie,“ zdôraznila Kahancová. „Posilnené štrukturálne zdroje sú naďalej dôležité v úsilí odborov o vytvorenie právnych predpisov o pracovných podmienkach v zdravotníctve,“ dodala.