SK EN

Projekty

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

10. november 2013 - 30. december 2013

Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv reforiem pracovného práva týkajúceho sa kapacity a reprezentatívnosti sociálnych partnerov; pracovných vzťahoch (kolektívne vyjednávanie); a pracovných podmienok na Slovensku, ktoré boli prijaté v roku 2011. Bez obmedzenia preskúmania širších vplyvov na štruktúru kolektívneho vyjednávania by sa mala venovať osobitná pozornosť účinku regulačných zmien na pracovnoprávny vzťah, mzdy a iné pracovné podmienky. Štúdia zahŕňa preskúmanie primárnych a sekundárnych materiálov týkajúcich sa reforiem príslušných zákonov, vysvetľujúcich vyhlásení, politických dokumentov a existujúcej akademickej literatúry. Súčasřou sú aj rozhovory so zástupcami sociálnych partnerov z piatich vybraných sektorov a vlády.

Lídri:

xxx

Partneri: