SK EN

Projekty

Jedna spoločnosť, rôznorodé pracoviská

Jedna spoločnosť, rôznorodé pracoviská

1. január 2010 - 31. december 2010

Predložením originálnych empirických dôkazov zhromaždených v piatich krajinách táto kniha poskytuje informácie o procese, prostredníctvom ktorého nadnárodné spoločnosti (MNC) vytvárajú a posilňujú svoje postavenie v západoeurópskych a postsocialistických krajinách strednej a východnej Európy. Je to priama odpoveď na výzvu nedávnej literatúry o systematickej komparatívnej analýze politiky v rámci MNC a vzťahu medzi manažmentom a zamestnancami v nadnárodnej perspektíve.

Lídri:

xxx

Partneri: