SK EN

Projekty

IRSDACE: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v dobe zdieľanej ekonomiky

IRSDACE: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v dobe zdieľanej ekonomiky

1. január 2017 - 31. december 2018

Projekt IRSDACE - Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v dobe zdieľanej ekonomiky (Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy) je komparatívny projekt, ktorého cieľom je zmapovať a preskúmať tradičné a inovatívne formy sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov v rámci zdieľanej ekonomiky v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Maďarsku a na Slovensku.

Projekt sa zameriava na pracovné platformy (ako napríklad Task Rabbit), ako aj kapitálové platformy (ako Airbnb) a platformy, ktoré kombinujú obe formy (ako napríklad Uber). Cieľom štúdie je zistiť, ako tradiční aktéri na trhu práce (odborové zväzy, zamestnávateľské združenia, členské štáty a EÚ) reagujú na nárast zdieľanej ekonomiky, ako aj to, ako noví hráči na trhu práce vnímajú fungovanie platforiem a pôsobenie v nich.

Projekt má päť hlavných cieľov:

  1. definovať a konceptualizovať pojem zdieľaná/platformová/gig ekonomika, jej miesto na trhu práce, politiky zamestnanosti a pracovné vzťahy v sektore
  2. analyzovať diskurz o zdieľanej ekonomike medzi sociálnymi partnermi a zainteresovanými aktérmi v oblasti pracovnoprávych vzťahov
  3. zhodnotiť vplyv a skúseností ľudí pracujúcich v zdieľanej ekonomike na pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v sektore
  4. porovnať skúseností z rôznych krajín formou komparatívnej analýzy
  5. analyzovať ako by mala politika zamestnanosti na úrovni EÚ reflektovať nárast práce v sektore zdieľanej ekonomiky .

Projekt finančne podporila Európska komisa (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie).

The project is financed by the European Commission

Application reference: VP/2016/004/0041

VIAC o projekte IRSDACE: https://www.ceps.eu/projects/industrial-relations-and-social-dialogue-age-collaborative-economy-irsdace

Lídri:

Centre for European Policy Studies (CEPS), Belgicko

Partneri:

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), Slovensko

Centre for European Policy Studies (CEPS), Belgicko

Institute for the Study of Labor (IZA), Nemecko

Fundación Alternativas (FA), Španielsko

Univerzita v Kodani (FAOS), Dánsko