SK EN

BARWAGE - Význam kolektívneho vyjednávania pre nastavovaníe miezd v Európskej únii

Záverečná konferencia Barwage: Prerozdelenie mzdového koláča?

20. jún 2024

Zvyšuje rast minimálnej mzdy všetky mzdy? A akú úlohu môže zohrávať kolektívne vyjednávanie pri vyjednávaní o zvýšení miezd vyššie, ako je rozdelenie miezd?

V rokoch 2021 až 2024 konzorcium BARWAGE vrátane Utrechtskej univerzity, nadácie WageIndicator, Stredoeurópskeho inštitútu laboratórií a Fondazione Giuseppe di Vittorio študovalo dôležitosť kolektívneho vyjednávania pri stanovovaní miezd v Európskej únii.

Keďže projekt sa čoskoro skončí, tím teraz predstaví svoje zistenia a prediskutuje tému stanovovania miezd a kolektívnych zmlúv s odborníkmi z akademickej obce, občianskej spoločnosti a priemyslu.

DÁTUM A ČAS

Dátum: pondelok 24. júna 2024

Čas: 14:00 – 15:30 SEČ

REČNÍCI A PROGRAM

14:00 - 14:20 | Otvorenie konferencie a predstavenie projektu (Janna Besamusca)

14:20 - 12:40 | Rozhovor o kolektívnych zmluvách a mzdových vyjednávaniach (Rositsa Makelova)

14:40 - 15:05 | Kľúčové zistenia projektu - Martin Guzi (CELSI)

  • Adam Šumichrast (CELSI)
  • Salvo Leonardi (Nadácia Di Vittoria Foudation)

15:05 - 15:25 | Panelová diskusia – Zvýšenie miezd, minimálne mzdy a vylepšené mzdové štruktúry

  • Fiona Dragstra, generálna riaditeľka WageIndicator Foundation (moderátorka)
  • Dean Farthing – partnerské zamestnanie v PwC UK
  • Christine Aumayr-Pintar – senior manažérka pre výskum v nadácii Eurofound
  • Vassil Kirov - profesor a zástupca riaditeľa Ústavu filozofie a sociológie Bulharskej akadémie vied

15:25 - 15:30 | Záverečné zhrnutie (Janna Besamusca)

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\