SK EN

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti spoločenského dialógu v Európe

Úvodné stretnutie k projektu EESDA: Bratislava

Úvodné stretnutie k projektu EESDA: Bratislava

12. február 2018

** Úvodné stretnutie projektu EESDA sa uskutočnilo v Bratislave 12. februára 2018. Počas stretnutia zúčastnení výskumní partneri prediskutovali ciele projektu a jeho prínos k dostupným poznatkom o artikulácii sociálneho dialógu v EÚ. Taktiež rozhodli o ďalších krokoch týkajúcich sa realizácie projektu, ako aj o ďalších projektových udalostiach. **

Počas stretnutia sa debatovalo o všetkých pracovných balíkoch EESDA projektu a všetci partneri boli vyzvaní, aby predstavili svoje pozície. Diskusia uľahčila spoločné rozhodovanie výskumníkov o časovom rámci a rozsahu projektu, ako aj o konkrétnych úlohách každého zúčastneného výskumného tímu. Stretnutie prinieslo aj niekoľko dôležitých otázok pre budúcu diskusiu. Pre viac informácií navštívte podsekcie EESDA podujatí, poskytujúce prezentácií a dokumenty projektu EESDA.

Upozorňujeme, že dokumenty a prezentácie sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.