SK EN

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

Úvodné stretnutie so sociálnymi partnermi z Vyšehradskej skupiny

Úvodné stretnutie so sociálnymi partnermi z Vyšehradskej skupiny

14. október 2021

Dňa 14. októbra 2021 tím CELSI v úzkej spolupráci s WageIndicator Foundation a ďalšími partnermi projektu organizoval úvodné stretnutie so zástupcami sociálnych partnerov z V4 týkajúce sa vplyvu pandemickej krízy na pracovnoprávne vzťahy a obnovenie kolektívnych zmlúv. Po tom, čo tímy CELSI a WageIndicator predstavili cieľ projektu BARCOVID, prebehla diskusia medzi zástupcami zamestnávateľov, odbormi a akademickou obcou o dopade pandémie na kolektívne vyjednávanie, ako aj o štátnych opatreniach týkajúcich sa prepúšťania, práce na diaľku, skráteného úväzku a iných dôležitých témach. Cieľom stretnutia bolo lepšie porozumieť vyjednávacej situácii špecifickej pre danú krajinu, ako aj potenciálne identifikovať novo vyjednané kolektívne zmluvy v každej krajine.

Úvodné stretnutie podporila EÚ a Friedrich Ebert Stiftung Future of Work.

Projekt BARCOVID bol prezentovaný aj prostredníctvom krátkeho videa, ktoré je dostupné tu: https://www.youtube.com/watch?v=5-tpJim1WoM&ab_channel=WageIndicatorFoundation

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.