SK EN

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

Úvodné stretnutie, Bratislava

Úvodné stretnutie, Bratislava

9. október 2019

Paulien Osse z Nadácie WageIndicator a Gabor Szudi z CELSI otvárajú úvodné stretnutie projektu COLBAR-Europe v Bratislave.

Cieľom projektu je vyplniť medzeru vo vedomostiach o dohodách v kolektívnych zmluvách medzi krajinami s rôznymi systémami vyjednávania.

Prezentácie:

Zatiaľ žiadne prezentácie

Dokumenty:

Zatiaľ žiadne dokumenty