SK EN

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

Okrúhly stôl a diskusia k projektu REWIR, Slovensko

4. jún 2019

Okrúhly stôl REWIR a diskusia sa konali v Bratislave, 4. júna 2019.

Počas okrúhleho stola diskutovali príslušní aktéri o úlohe pracovnoprávnych vzťahov pre uľahčenie návratu zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce na Slovensku.

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností medzi zapojenými aktérmi, sociálnymi partnermi a organizáciami v oblasti integrácie zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce na Slovensku.

Upozorňujeme, že dokumenty a prezentácie sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.