SK EN

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti spoločenského dialógu v Európe

EESDA: Projektové stretnutie, Tartu

EESDA: Projektové stretnutie, Tartu

11. júl 2018

Stretnutie projektu EESDA sa konalo 11. júla 2018 v estónskom meste Tartu. Počas tohto stretnutia zúčastnení výskumní partneri prediskutovali ďalšie kroky týkajúce sa projektových zadaní, ako aj nasledujúcich projektových stretnutí.

Počas projektového stretnutia sa diskutovalo o pracovných balíčkoch EESDA a všetci partneri boli vyzvaní, aby prednisli svoje stanoviská. Stretnutie prinieslo aj niekoľko dôležitých otázok pre budúcu diskusiu.

Viac informácií nájdete v podsekciách Udalosti projektu, Prezentácie a Dokumenty.

Upozorňujeme, že dokumenty a prezentácie sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Prezentácie:

Zatiaľ žiadne prezentácie

Dokumenty: