SK EN

Projekty

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

Udalosti projektu

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

12

2013 - 2013

Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv reforiem pracovného práva na Slovensku, ktoré boli prijaté v roku 2011.

Číslo projektu:
-----

Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv reforiem pracovného práva týkajúceho sa kapacity a reprezentatívnosti sociálnych partnerov; pracovných vzťahoch (kolektívne vyjednávanie); a pracovných podmienok na Slovensku, ktoré boli prijaté v roku 2011. Bez obmedzenia preskúmania širších vplyvov na štruktúru kolektívneho vyjednávania by sa mala venovať osobitná pozornosť účinku regulačných zmien na pracovnoprávny vzťah, mzdy a iné pracovné podmienky. Štúdia zahŕňa preskúmanie primárnych a sekundárnych materiálov týkajúcich sa reforiem príslušných zákonov, vysvetľujúcich vyhlásení, politických dokumentov a existujúcej akademickej literatúry. Súčasřou sú aj rozhovory so zástupcami sociálnych partnerov z piatich vybraných sektorov a vlády.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

CELSI, Slovakia
Web

Martin Bulla (Trnavská Univerzita)
Web

Ľudovít Cziria (Inštitú pre výskum práce a rodiny)
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..