SK EN

Projekty

Nové výzvy pre sociálny dialóg verejných služieb

Udalosti projektu

Nové výzvy pre sociálny dialóg verejných služieb

14

2013 - 2015

Projekt sa týka zvyšujúceho sa podielu účasti používateľov služieb na sektore verejných služieb, ako aj spôsobom zohľadňovania tohto trendu do agendy inštitúcií.

Číslo projektu:
VS/2013/0362

Projekt sa týka zvyšujúceho sa podielu účasti používateľov služieb na sektore verejných služieb, ako aj spôsobom zohľadňovania tohto trendu do agendy inštitúcií, resp. praxe sociálneho dialógu. Sociálny dialóg sa tradične zameriava na platy a podmienky, s cieľom zvážiť, ako sa zosúladia požiadavky používateľov a pracovníkov služieb. Výskumníci sa zaoberajú výskumom týchto zmien v základných sektoroch verejných služieb- zdravie a vzdelávanie, ktoré sú kľúčovými prvkami systémov sociálnej ochrany. Projekt sprája sociálnych partnerov z Dánska, Talianska, Holandska, Slovenska a Spojeného kráľovstva, ako vzorka krajín s rôznymi tradíciami sociálneho dialógu, čo umožňuje relevantné východisko pre porovnávaciu analýzu a skúmanie rozsahu zosúladenia záujmov používateľov a poskytovateľov služieb. Spojením sociálnych partnerov na úrovni EÚ prispeje tento projekt k zmapovaniu nových výzviev pre sociálny dialóg, k jeho adaptácii, ako aj rozširovaniu inovatívnej praxe na nadnárodnej úrovni.

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

King's College London
Web

CELSI, Bratislava
Web

University of Utrecht, Netherlands
Web

University of Milan, Italy
Web

Univeristy of Copenhagen, Denmark
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..