SK EN

Projekty

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

Udalosti projektu

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

30

2018 - 2020

Cieľom projektu PHS-QUALITY je z komparatívneho a multidisciplinárneho hľadiska skúmať existujúce stratégie verejných politík a sociálnych partnerov zamerané na osobné služby a služby v domácnosiach v desiatich krajinách EÚ.

Číslo projektu:
VP/2017/004/0049

Cieľom projektu PHS-QUALITY je z komparatívneho a multidisciplinárneho hľadiska skúmať existujúce stratégie verejných politík a sociálnych partnerov zamerané na osobné služby a služby v domácnosiach v desiatich krajinách EÚ, konkrétne Belgicku, Dánsku, Holandsku, Španielsku, Nemecku , Francúzsku, Fínsku, Českej republike, Slovensku a Spojenom kráľovstve. Osobné služby a služby v domácnostiach (PHS) pokrývajú celý rad činností, ktoré prispievajú k fungovaniu domácností a jednotlivcov vrátane starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, domácich prác (čistenie, žehlenie a záhradníctvo), domáce opravy a podobne. PHS sa poskytujú v rámci domácnosti, väčšinou ženami pracujúcimi na čiastočný úväzok, s relatívne nízkymi zručnosťami a často z prostredia migrantov. PHS je rýchlo sa rozvíjajúci sektor, v ktorom sa veľká časť práce vykonáva neformálne, čo často negatívne ovplyvňuje kvalitu práce aj služieb. Zlepšenie kvality práce v PHS je dôležitou súčasťou politickej agendy EÚ a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Cieľom tohto projektu je preto analyzovať právne predpisy, verejné politiky a akcie alebo kampane sociálnych partnerov zamerané na ochranu poskytovateľov PHS.

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

AIAS, Amsterdam
Web

University Carlos III-Madrid
Web

Middlesex University Higher Education Corporation, UK
Web

University of Duisburg-Essen, Germany
Web

FAOS – the University of Copenhagen
Web

University of Twente, Netherlands
Web

CELSI, Slovakia
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..