SK EN

Projekty

EDUWORKS

Udalosti projektu

EDUWORKS

11

2013 - 2017

Cieľom projektu EDUWORKS je vyškoliť talentovaných výskumníkov v sociálno-ekonomickej a psychologickej sfére procesov ponuky a dopytu po pracovnej sile na agregovanej a dezagregovanej úrovni.

Číslo projektu:
608311

Cieľom projektu EDUWORKS, na ktorom sa CELSI podiela od roku 2013, je vyškoliť talentovaných výskumníkov v sociálno-ekonomickej a psychologickej sfére procesov ponuky a dopytu po pracovnej sile na agregovanej a dezagregovanej úrovni. Projekt EDUWORKS dlhodobo tvorí interdisciplinárnu tréningovú sieť, ktorá zahŕňa štyri oblasti spoločenských vied. Sieť vzdelávania EDUWORKS zoskupuje celkovo 19 partnerov z 8 európskych krajín vrátane 6 stálych partnerov z 5 európskych krajín (ES, HU, IE, NL, DE) a 13 pridružených partnerov z 9 európskych krajín (ES, GR, HU, NL, UK, SK). V spolupráci s miestnymi výskumnými školami ponúkajú títo partneri interdisciplinárny tréningový program pozostávajúci z interdisciplinárnych kurzov a povinnej výučby v spoločenskovedných disciplínach (ekonomika, sociológia, psychológia a manažment vedomostí) a metodologického kurzu s cieľom prispieť k vzdelaniu potrebnému pre budúcu kariéru v akademickej, priemyselnej alebo poradenskej oblasti.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

Corvinno Technology Transfer Center
Web

Labour Asociados "Netpositive"
Web

University of Amsterdam/AIAS (NL)
Web

Aristotle University of Thessaloniki
Web

Trinity College Dublin
Web

University of Salamanca
Web

Central European University
Web

University of Siegen
Web

Corvinus University of Budapest
Web

Ecorys
Web

Ericsson
Web

European Distance and ELearning Network (EDEN)
Web

Eurofound
Web

GITP
Web

Radstand
Web

University of Alicante
Web

WageIndicator Foundation, Amsterdam
Web

CELSI, Slovakia
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..