SK EN

Projekty

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

Udalosti projektu

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

28

2017 - 2021

Vyspelá výskumná infraštruktúra je pokračovaním projektu INGRID z roku 2013.

Číslo projektu:
No. 730998

InGRID výskumná infraštruktúra slúži komunite spoločenských vied, ktorá prispieva k európskej politickej stratégii inkluzívneho rastu. Táto výskumná komunita sa zameriava na sociálnu inklúziu/exklúziu, zraniteľnosť v práci ako aj súvisiace sociálne politiky a politiky trhu práce Európskej únie z hľadiska komparatívnosti. Kľúčovými nástrojmi v tomto výskume sú všetky typy údajov: štatistiky o príjmoch, administratívne údaje, údaje o trhu práce, prieskumy kvality života alebo pracovných podmienok a indikátory politiky. Táto iniciátíva získala na rozmedzie rokov 2017-2021 financovanie pre ďaľší projekt európskeho programu H2020: projekt InGRID-2. Ako pokračovanie projektu INGRID z roku 2013 bude tento projekt pokčračovať ako vyspelá výskumná infraštruktúra.

8. máj 2020

Štipendiá

10. október 2019

Data fórum o harmonizácií dát: prekážky a príležitosti

10. október 2019

Data fórum o harmonizácií dát: prekážky a príležitosti

8. marec 2019

Okrúhly stôl: Medzery a limitácie výskumných infraštruktúr v strednej a východnej Európe

8. marec 2019

Okrúhly stôl: Medzery a limitácie výskumných infraštruktúr v strednej a východnej Európe

Partneri projektu:

TARKI, Hungary
Web

CED, Spain
Web

HIVA - Research Institute for Work and Society, Belgium
Web

AIAS, Amsterdam
Web

SOFI, University of Stockholm
Web

University of Trier, Germany
Web

LISER, Luxembourg
Web

CSB-University of Antwerp, Belgium
Web

LIS, Luxembourg
Web

CELSI, Slovakia
Web

PANTEION, Greece
Web

CEPS, Belgium
Web

University of Pisa, Italy
Web

SOTON-University of Southampton, United Kingdom
Web

ISER-University of Essex, United Kingdom
Web

DIW Berlin, Germany
Web

CEET-CNAM, France
Web

University of Manchester, United Kingdom
Web

CIOP, Poland
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..