SK EN

Projekty

BARSOP: Vyjednávanie a sociálny dialóg vo verejnom sektore

Udalosti projektu

BARSOP: Vyjednávanie a sociálny dialóg vo verejnom sektore

25

2016 - 2018

Projekt BARSOP sa zaoberal tým, ako hospodárska a finančná kríza transformovala priemyselné vzťahy, sociálny dialóg a zamestnanosť vo verejnom sektore v deviatich členských štátoch EÚ.

Číslo projektu:
VS/2016/0107

Projekt BARSOP sa zaoberal tým, ako hospodárska a finančná kríza transformovala priemyselné vzťahy, sociálny dialóg a zamestnanosť vo verejnom sektore v deviatich členských štátoch EÚ: Dánsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Slovensku, Českej republike, Španielsku, Francúzsku a Spojenom kráľovste. Kríza a výsledné úsporné politiky vyvíjali tlak na pracovné vzťahy vo verejnom sektore. Projekt BARSOP skúmal reakciu sociálnych partnerov na tlaky spôsobené krízou v uvedených krajinách, a to z hľadiska kolektívnych vyjednávaní, ako aj procesov sociálneho dialógu. Okrem toho sa zameriaval na skúmanie zmien v právnych, rozpočtových a iných aspektoch verejnej politiky, v ktorých pôsobia sociálni partneri verejného sektora, ako aj ich vplyv na pracovné vzťahy, kvantitu a kvalitu zamestnanosti vo verejnom sektore. BARSOP kladie dôraz najmä na tri hlavné sektory: zdravotníctvo, vzdelávanie a miestne a regionálne orgány. Z pohľadu viacúrovňového riadenia BARSOP vo svojej analýze takiež zahŕňal európsky rozmer vybraných sektorov, a to štúdiom príslušných európskych výborov pre odvetvový sociálny dialóg a iniciatív, ktoré tieto výbory vyvinuli na riešenie krízy, ako aj následnych opatrení na vnútroštátnej úrovni.

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

AIAS, Amsterdam
Web

University Autonoma de Barcelona (UAB)
Web

CELSI, Slovakia
Web

Hans- Böckler-Stiftung (HBS)
Web

University of Leicester (ULEIC)
Web

University of Teramo (UNITE)
Web

FAOS-University of Copenhagen
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..