SK EN

Projekty

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

Udalosti projektu

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

26

2016 - 2018

Cieľom projektu bolo zlepšiť odbornosť v oblasti priemyselných vzťahov v obchodnom sektore prostredníctvom inovatívneho prístupu k analýze obsahu európskych kolektívnych zmlúv.

Číslo projektu:
VS/2016/0106

Aj napriek tomu, že je kolektívne vyjednávanie dôležitým nástrojom v procesoch stanovenia miezd, chýba mu odkaz na empirické dáta. Obsah toho, čo sa presne dohodne pri kolektívnom vyjednávaní nie je veľmi známy, pretože iba málo krajín udržuje databázy s kódovanými kolektívnymi zmluvami. Pokusy diskutovať o výsledkoch vyjednávania na úrovni EÚ sú brzdené nedostatkom systematického zberu dohôd. Sociálni partneri vnímajú rastúcu potrebu porovnávania medzi krajinami, t. j. kvôli rastúcemu významu priamych zahraničných investícií v členských štátoch EÚ. Aj preto vyjadrili sociálni partneri na úrovni EÚ v oblasti obchodu, UNI Europa a EuroCommerce záujem o štúdium obsahu kolektívnych zmlúv dohodnutých ich členmi na národnej úrovni. Cieľom projektu bolo zlepšiť odbornosť v oblasti priemyselných vzťahov v obchodnom sektore prostredníctvom inovatívneho prístupu k analýze obsahu európskych kolektívnych zmlúv.

28. február 2018

Záverečná konferencia BARCOM, Brusel - Február 2018

Partneri projektu:

AIAS, Amsterdam
Web

CELSI, Bratislava
Web

EUBA, Bratislava
Web

EuroCommerce
Web

UNI Europa
Web

WageIndicator Foundation, Amsterdam
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..