SK EN

Projekty

ILO: Európska databáza právnych predpisov

Udalosti projektu

ILO: Európska databáza právnych predpisov

21

2015 - 2020

Cieľom tejto subregionálnej databázy je identifikovať vnútroštátne právne a inštitucionálne riešenia stanovené vo vnútroštátnych právnych systémoch v krajinách strednej a východnej Európy.

Číslo projektu:
40137611/0

Cieľom tejto subregionálnej databázy je identifikovať vnútroštátne právne a inštitucionálne riešenia stanovené vo vnútroštátnych právnych systémoch v krajinách strednej a východnej Európy, pričom sa ako referenčné hodnoty použijú ustanovenia dohovorov ILO. Zahŕňa 13 krajín: Moldavsko, Poľsko, Albánsko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Maďarsko, Severnú Macedónsko, Čiernu Horu, Slovensko, Rumunsko, Ukrajinu, Srbsko.

Jeho rozvoj je založený na skúsenostiach a know-how rôznych oddelení v rámci ILO a od iných expertov s jediným cieľom poskytnúť svetu práce dátovú platformu na podporu informovaných politických rozhodnutí týkajúcich sa pracovných a priemyselných vzťahov. Štruktúra databázovej klasifikácie pozostáva z binárnych (áno / nie) , textových a číselných údajov, vrátane zhrnutí / citácií z konkrétnych odsekov zákonov a nariadení. S cieľom zozbierať potrebné informácie, národní výskumní pracovníci preskúmali primárnu a sekundárnu legislatívu, ako aj kolektívne zmluvy na národnej a sektorovej úrovni a dostupné štatistické a administratívne údaje. Pri zhromažďovaní štatistických informácií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou revízií dokumentov, sa vyskytli značné výzvy, počnúc nedostatkom takýchto údajov alebo nedostatkom spoľahlivých zdrojov. Plánovanie platnosti informácií sa má uskutočniť v subregionálnom tripartitnom workshope, ktorý sa bude konať v roku 2015.

Databáza je pravidelne aktualizovaná a je možné ju nájsť pod nasledujúcim odkazom: https://www.ilo.org/dyn/ceelex/en/f?p=14100:1:0::NO::: .

Projekt stále prebieha, začal v roku 2015.

Za Slovensko zodpovedá výskumníčka CELSI Monika Martišková.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

ILO
Web

CELSI, Slovakia
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..