SK EN

Projekty

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

Udalosti projektu

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

23

2015 - 2016

Cieľom tohto projektu je zmapovať štruktúru zamestnávateľov v sociálnych službách vo vybraných členských štátoch EÚ, ako aj zapájanie sociálnych služieb do medzi-sektorového sociálneho dialógu.

Číslo projektu:
Application reference: VP/2017/001

Poskytovatelia sociálnych služieb majú osobitný spoločenský cieľ. Pri poskytovaní základných služieb sú sociálne služby kľúčové pre blaho občanov a taktiež pre európsku sociálnu a územnú súdržnosť. Cieľom tohto projektu je zmapovať štruktúru zamestnávateľov v sociálnych službách vo vybraných členských štátoch EÚ, ako aj zapájanie sociálnych služieb do medzi-sektorového sociálneho dialógu. CELSI je v rámci výskumnej činnosti projektu zodpovedné za zmapovanie štruktúry sociálnych služieb a sociálny dialóg v sociálnych službách v 9 krajinách strednej a východnej Európy.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP)
Web

IMANOVATION, Lda, Lisbon, Portugal
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..