SK EN

Projekty

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

Udalosti projektu

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

17

2014 - 2016

Tento projekt sa zaoberal inštitúciami, fungujúcimi v oblasti daných pracovných vzťahov ako aj ich úlohou pri riešení problematiky meniaceho sa trhu práce a najmä rastu neistej práce v EÚ.

Číslo projektu:
VS/2014/0534

V nových členských štátoch urýchlila EÚ kríza nárast neštandardných alebo neistých pracovných foriem. Dôsledky tohto procesu sú dualizovaný alebo rozdrobený trh práce, v ktorom sa čoraz častejšie uplatňujú zmluvy na dobu určitú, zmluvy na čiastočný úväzok, závislú samostatnú zárobkovú činnosť, či príležitostnú prácu. Tento projekt sa zaoberal inštitúciami, fungujúcimi v oblasti daných pracovných vzťahov ako aj ich úlohou pri riešení problematiky meniaceho sa trhu práce a najmä rastu neistej práce v EÚ. Napriek významu neistého zamestnania je málo dôkazov o stratégiách sociálnych partnerov na riešenie vzostupu duálneho pracovného trhu, v ktorom sa zvyšuje dôležitosť neistých foriem zamestnania. Pre lepšie preskúmanie problematiky sa projekt zameriaval na objasnenie, ako stratégie zamestnávateľov a odborových zväzov v desiatich členských štátoch EÚ ovplyvňujú postavenie neštandardných a zraniteľných skupín na neistých pracovných formách na trhu práce. Taktiež ako sa riešia potreby týchto skupín v procese kolektívneho vyjednávania a iných iniciatív sociálnych partnerov.

Publikácie:

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

Dublin City University (Ireland)
Web

CELSI Slovakia
Web

Institute for Development and International Relations (IRMO) Zagreb
Web

Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS), Riga
Web

Lithuanian Social Research Centre (LSRC), Vilnius
Web

University of Manchester, United Kingdom
Web

University of Ljubljana (UL)
Web

University of Wrocław (UWr)
Web