SK EN

Projekty

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

Udalosti projektu

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

46

2021 - 2023

Číslo projektu:
VS/2021/0196

Európska únia

Projekt vypĺňa medzeru vo vedomostiach o výzvach a príležitostiach na posilnenie sociálneho dialógu počas pandémie COVID-19 súvisiaceho so sociálnymi právami a pracovnými podmienkami zraniteľných skupín.

Hlavnou výskumnou otázkou DEFEN-CE je ako sociálny dialóg zohráva úlohu pri riešení zamestnaneckých práv a práv sociálnej ochrany zraniteľných skupín počas pandémie COVID-19 a jej následkov v rokoch 2020-2022.

Ciele projektu sa riešia prostredníctvom multimetodického prístupu, vrátane databázovej analýzy a kvalitatívnej komparatívnej analýzy na úrovni EÚ a na národnej úrovni. DEFEN-CE sa zaviazala k inkluzívnosti: zhromažďuje údaje zo všetkých európskych regiónov (severná, západná, stredná, južná a východná Európa) a zahŕňa ako členské štáty tak i kandidátske krajiny (Srbsko a Turecko).

Vedúcim partnerom je Helsinská univerzita, CELSI je vedecký koordinátor zodpovedný za metodológiu projektu.

Ciele projektu:

  • Mapovanie verejnej politiky na obranu zraniteľných skupín v súvislosti s pandémiou COVID-19 na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
  • Mapovanie stratégií sociálnych partnerov na obranu zraniteľných skupín počas pandémie COVID-19 na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
  • Hľadanie interakcií medzi aktivitami sociálnych partnerov a tvorbou politiky pri riešení sociálnych a zamestnaneckých rizík zraniteľných skupín
  • Podpora výmeny informácií pre efektívny sociálny dialóg medzi pracovníkmi, zamestnávateľmi a verejnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
  • Lepšie pochopenie rizík a príležitostí na ochranu zraniteľných skupín v budúcnosti
  • Dôkazmi podložený zber poznatkov a odporúčaní pre tvorbu politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
  • Konferencie a časopisné publikácie využívajúce zozbierané údaje

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

2. december 2021

DEFEN-CE: Kick-off meeting

Partneri projektu:

Helsinská univerzita
Web

Štokholmská univerzita
Web

Duisbursko-Essenská univerzita
Web

Asociácia pre medzinárodné a porovnávacie štúdie v pracovných a priemyselných vzťahoch
Web

Litovské centrum pre sociálny výskum
Web

Belehradská univerzita
Web

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\