SK EN

Projekty

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

Udalosti projektu

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

19

2014 - 2016

Všeobecným cieľom projektu NEWIN je zvýšiť povedomie sociálnych partnerov (a tvorcov politík) o prínose kolektívneho vyjednávania pri riešení nerovností v spoločnostiach.

Číslo projektu:
VS/2014/0538

Všeobecným cieľom projektu NEWIN je zvýšiť povedomie sociálnych partnerov (a tvorcov politík) o prínose kolektívneho vyjednávania pri riešení nerovností v spoločnostiach. V súlade s týmto cieľom projekt využíval interdisciplinárny a viacnásobný prístup kombinujúci kvalitatívny aj kvantitatívny výskum. Nasledoval medzisektorový výskum, ktorý analyzoval celkový vývoj vyššie uvedených krajín a podrobnejšie sa zameral na štyri sektory: bankovníctvo, spracovanie kovov, maloobchod a vzdelávanie.

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

The Institut für Arbeitsforschung und Transfer (Germany)
Web

ADAPT (Italy)
Web

University of Amsterdam (Netherlands)
Web

CELSI (SK)
Web

University of Leicester (UK)
Web