SK EN

Projekty

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

Udalosti projektu

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

38

2019 - 2019

Cieľom projektu je zmapovať odborové zväzy a profesijné združenia v šiestich krajinách Východného partnerstva a poskytnúť odporúčania o tom, ktoré aktivity týchto organizácií by mohli byť podporené EÚ.

Číslo projektu:
EuropeAid/137844/DH//SER/MULTI

Tento projekt je finančne podporený Európskou úniou

Cieľom projektu je zmapovať súčasnú situáciu odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v regióne Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), ktoré majú kľúčovou úlohou pri vytváraní nových pracovných vzťahov a inkluzívneho rastu. Cieľom štúdií je posúdiť potenciál a potrebu poskytovania podpory EÚ tejto skupine občianskej spoločnosti a poskytnúť odporúčania.

Aktivity projektu:

  • Identifikovať odborové zväzy, profesijné združenia relevantné organizácie občianskej spoločnosti aktívne v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu - vytvoriť databázu organizácií;
  • Pripraviť špecifické správy pre 6 krajín na základe desk výskumu a interview o štruktúre odborových zväzov a profesijných združení, ich financovaní, aktivitách, politickom vplyve a potrebe zvýšiť ich kapacitu.
  • Realizovať 5 misií (s výnimkou Bieloruska) a urobiť rozhovory so zástupcami odborov a profesijných združení v krajine;
  • Vypracovať porovnávaciu správu o všetkých 6 krajinách Východného partnerstva a poskytnúť odporúčania EÚ.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

Partneri projektu budú čoskoro doplnení