SK EN

Projekty

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

Udalosti projektu

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

37

2019 - 2020

The aim of the project to deepen analysis on GPG by identifying how and why austerity has or has not disproportionately affected women’s pay in public services within and between EU countries.

Číslo projektu:
VS/2019/0074

Projekt prehĺbi analýzu rodových príjmových rozdielov vo verejných službách (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne služby a verejná správa) identifikáciou toho, ako a prečo úsporné opatrenia neprimerane ovplyvnili alebo neovplyvnili platy žien v krajinách a medzi krajinami EÚ. Identifikuje prípady, v ktorých odbory riešili rozdiely v odmeňovaní. Zachytí aktivity spojené s kolektívnym vyjednávaním a uplatňovaním právnych predpisov v oblasti rovnosti a transparentnosti, ich efektívnosť a spôsob, akým môžu odbory dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Výsledky projektu budú diseminované relevantným aktérom. CELSI v rámci projektu pokrývať krajiny východnej Európy (SK, CZ, PL, HU, AT, RO a BG) a realizuje štatistickú analýzu na identifikáciu možnej štatistickej asociácie medzi rodovými príjmovými rozdielmi vo verejných službách a úspornými opatreniami počas ekonomickej krízy vo všetkých EU krajinách.

Aktivity projektu:

  • Aktualizovať údaje EÚ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách pomocou údajov Eurostatu a dostupných národných údajov
  • Poskytnúť podrobné informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení v celej EÚ
  • Analyzovať politiky sociálnych partnerov, kolektívne vyjednávanie a právne stratégie týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, miestnej / regionálnej a organizačnej úrovni.
  • Identifikovať 24 prípadových štúdií v celej EÚ, v ktorých odborové zväzy riešili rodové rozdiely v odmeňovaní
  • Poskytnúť údaje a zistenia pre správu Európskej komisie o industriálnych vzťahoch

19. január 2021

Záverečná konferencia projektu

)" >

26. október 2020

CELSI WEBINÁR o rodových príjmových rozdieloch

)" >

26. október 2020

CELSI WEBINÁR o rodových príjmových rozdieloch

16. jún 2020

Bratislava online workshop

16. jún 2020

Bratislava online workshop

17. február 2020

Regionálny workshop v Ríme

17. február 2020

Regionálny workshop v Ríme

6. február 2020

Regionálny workshop Londýn

6. február 2020

Regionálny workshop Londýn

Partneri projektu:

EPSU
Web

ADAPT, Italy
Web

CREW, University of Greenwich
Web

CELSI, Bartislava
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..