SK EN

Projekty

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie.

Udalosti projektu

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie.

35

2019 - 2019

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie. Kľúčová úloha sociálneho dialógu a pracovných vzťahov pri riadení prechodu z „tradičných“ na „hybridné“ zmluvy pre obnovenú ochranu.

Číslo projektu:
VP/2018/004/0049

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie. Kľúčová úloha sociálneho dialógu a pracovných vzťahov pri riadení prechodu z „tradičných“ na „hybridné“ zmluvy pre obnovenú ochranu.

Cieľom tohto projektu je posilnenie úlohy a prínosu pracovných vzťahov, najmä sociálneho dialógu v bankovom sektore, pri riešení hlavných výziev, ktoré prináša proces digitalizácie a zavedenie smernice MiFID II. Tento prístup je inovatívny prostredníctvom vyhľadávacích aktivít s cieľom prehĺbiť analýzu tém nových organizačných rámcov bánk a experimentovania nových zmluvných foriem. Pokiaľ ide o posledný uvedený postup, činnosti sa budú uberať smerom, ktorý obhajuje Európsky sociálny pilier (uvedený vo výzve na predkladanie návrhov), najmä v kapitole II: „Spravodlivé pracovné podmienky“, princíp 5: „Inovačné formy práce, ktoré na zabezpečenie kvalitných pracovných podmienok. Podnikanie a samostatná zárobková činnosť by mali byť podporené. Pracovná mobilita by mala byť uľahčená “. Naša štúdia o nových typoch pracovných zmlúv je v súlade s tým, čo uviedla Európska komisia v dokumente: PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE - Monitorovanie vykonávania európskeho piliera sociálnych práv - {COM (2018) 130 final}.

V dokumente sa uvádza, že:

Európsky pilier zdôrazňuje dôležitosť podpory vznikajúcich obchodných modelov, inovatívnych foriem práce, podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Vo všeobecnosti majú nové obchodné modely potenciál vytvárať príležitosti. Môžu uľahčiť vstup do zamestnania, pracovnú flexibilitu a nové zdroje príjmu. Podpora nových obchodných modelov by však mala vychádzať z požiadavky na kvalitné pracovné podmienky. Maximalizácia dopadu týchto nových obchodných modelov na zamestnanosť si vyžaduje väčšiu pracovnú mobilitu. Mobilitu v zamestnaní možno zvýšiť zlepšením prístupu k odbornému vzdelávaniu a rekvalifikácii a systému sociálnej ochrany, ktorý podporuje a uľahčuje zmeny kariéry.

Naše činnosti budú mať okrem toho silný multikultúrny a zážitkový prístup a budú prebiehať v kontexte silnej nadnárodnosti.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

14. december 2020

Changes in the Financial Labour Market: December meeting

15. júl 2019

Úvodné stretnutie, Madrid 15-16 Júla, 2019

15. júl 2019

Úvodné stretnutie, Madrid 15-16 Júla, 2019

Partneri projektu:

CELSI, Slovakia
Web

ADAPT, Italy
Web

FIOH, Finland
Web

FIRST CISL, Italy
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..